CÔNG TY CP TM QUỐC TẾ HYEON LAB VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                           SỐ: 02/2021/QĐ-CTY                                                              Độc lập – Tự lập – Hạnh phúc

—-o0o—-

                                     BẢN ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN

                                                   (V/v: Kinh doanh mỹ phẩm cao cấp Hyeon Lab)

                                                                                  Số:……

Hôm nay, ngày…….. tháng…….. năm ……..tại,

các bên trong hợp đồng gồm:

1. Bên A (Bên bán):

– Tên doanh nghiệp:…………………………….……………………………………….…………………………..

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tài khoản công ty số:..………….……………………………………………………………………………..

– Đại diện là Ông (bà):….……………………………..Chức vụ:………………………………………….….

2. Bên B (Bên mua):

– Tên doanh nghiệp:…………………………….……………………………………….…………………………..

– Địa chỉ:………………………………………………………………..………………………………………..

– Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản công ty số:..………….……………………………….……………………………………………..

– Đại diện là Ông (bà):….……………………………..Chức vụ:…………………………………………..….

Hai bên thống nhất thỏa thuận các điều khoản sau đây :

Điều 1:

Nội dung :

Bên B đăng kí kinh doanh độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Hyeon Lab (mỹ phẩm,thực phẩm chức năng, các sản phẩm làm đẹp … ) thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của đại lý độc quyền và hưởng thêm mức chiết khấu theo quy định của công ty.

Điều 2:

Yêu cầu:

1. Có hợp đồng kinh doanh mỹ phẩm với công ty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HYEON LAB VIỆT NAM.

2. Có doanh số tối thiểu là đại lí (30 triệu/ tháng) và lấy hàng từ đại lí đã đăng kí độc quyền(trường hợp đại lí tuyến trên đã đăng kí độc quyền nhưng không đạt điều kiện độc quyền thì các đại lí tuyến dưới cũng sẽ không đạt độc quyền)

3. Những người nhận độc quyền phải có thời gian làm việc tối thiểu là 2 tháng trước khi đăng kí độc quyền (phải có năng lực, phải nắm rõ về sản phẩm, và phải thực hiện tốt các quy định về giá cả trước đó….)

4. Phải đăng kí từ đầu tháng, chậm nhất là ngày mùng 3 trong tháng đó và hoàn đã hoàn thành đầy đủ công nợ của các tháng trước. ( trong trường hợp tháng trước chưa hoàn thành công nợ sẽ không được đăng kí độc quyền ).

5. Yêu cầu độc quyền bán duy nhất các dòng sản phẩm của mỹ phẩm cao cấp Hyeon Lab.(Không bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các sản phẩm làm đẹp khác nói chung như: kem dưỡng da,son, nước hoa, mặt nạ … )

6. Không được vi phạm các quy định của công ty về giá bán lẻ, tuyển đại lí, khách buôn… (trong trường hợp phát hiện hành vi chi trả thưởng độc quyền cho người không đủ điều kiện độc quyền được coi là phá giá )

7. Hoàn thành công nợ đúng theo quy định của công ty

8. Có ý thức xây dựng, ủng hộ.. trong việc xây dựng, phát triển hệ thống.

Điều 3:

Quyền lợi :

1. Được hưởng bảng thưởng riêng cho khách hàng độc quyền và chỉ được hưởng sau khi hoàn thành công nợ.

2. Được tham gia chương trình đào tạo huấn luyện riêng dành cho các leader kinh doanh độc quyền Hyeon Lab.

3. Được hưởng một số quyền lợi khác (nếu có)

Điều 4: Bảng thưởng độc quyền:

https://drive.google.com/file/d/1-N5n4fpHpMlPdkIPWw7BCjP6migM5Q4Q/view?usp=sharing

Điều 5:

Chú ý:

– Các đại lý đã đăng kí độc quyền vui lòng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kinh doanh độc quyền sản phẩm. Tất cả các hình thức kinh doanh bao gồm mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm….

trực tiếp hoặc gián tiếp trên tất cả các phương tiện kinh doanh đều coi là kinh doanh sản phẩm.- Trong trường hợp đại lý vi phạm bất kì 1 quy định nào theo điều 2 của bản đăng kí sẽ bị cắt quyền lợi độc quyền ngay lập tức tại thời điểm vi phạm. Đại lý muốn đăng kí lại thì phải đợi sang tháng sau. Trường hợp đại lý vi phạm nhiều lần sẽ bị cắt vĩnh viễn quyền lợi độc quyền.- Đại lý đăng kí độc quyền 2 tháng liên tiếp không đạt độc quyền thì chỉ được đăng kí lại sau 2 tháng tiếp theo (Ví dụ tháng 01 và tháng 02 đăng kí độc quyền nhưng không đạt thì tháng 04 mới được đăng kí lại)- Đại lý kinh doanh sản phẩm có cửa hàng chuyên doanh, tạp hóa kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm tiêu dùng cơ bản nằm trong danh mục các mặt hàng yêu cầu độc quyền có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các mặt hàng, nhãn hiệu, số lượng tương đối để công ty xem xét. Trong trường hợp việc kinh doanh không ảnh hưởng đến việc độc quyền thì sẽ được phép đăng kí độc quyền. Việc này sẽ được theo dõi thường xuyên nếu trong bất kì thời điểm nào công ty yêu cầu đại lý ngừng kinh doanh các sản phẩm trên thì đại lý phải có trách nhiệm ngừng ngay lập tức.- Các điều khoản trên có thể được thay đổi và bổ sung sao cho phù hợp với từng thời điểm.Trong trường hợp có sự thay đổi công ty sẽ báo trước cho khách hàng bằng văn bản trước 2 ngày kể từ thời điểm ban hành.- Trong mọi trường hợp phát sinh ngoài các điều khoản trên, quyết định của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HYEON LAB VIỆT NAM luôn là quyết định cuối cùng.

Điều 6: Hiệu lực của bản đăng kí độc quyền :

Bản đăng kí có hiệu lực từ ngày kí kết. Nếu sang tháng sau đại lý không có ý kiến gì thêm thì bản đăng kí sẽ tự gia hạn thêm. Trường hợp đại lý vi phạm chính sách hoặc đơn phương hủy đăng kí thì bản đăng kí sẽ hết hiệu lực ngay lập tức. Đại lý muốn đăng kí lại thì phải kí lại.Bản đăng kí này được làm thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.Dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, các bên đã tự nguyện lập và đã đọc bản đăng kí này tại địa điểm và thời gian quy định ở trên.

                                        Đại diện bên A                                                                                   Đại diện bên B