TIN TỨC TUYỂN DỤNG

Trang Thông tin mới nhất về tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HYEON LAB VIỆT NAM

 Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô  công cty

CTY HYEON LAB chúng tôi tuyển dụng các vị trí nhân sự như sau: