Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên thương nhân/ tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HYEON LAB VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Thanh Vân , Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0937765020

Mã số thuế: 0109470067

Email: hotro@hyeonlab.vn