CLONE LEADER AND BOSS

 Khóa học thể hiện tinh thần đồng đội Chơi hết sức làm hết mình! bứt phá vượt qua giới hạn của bản thân giới hạn của tinh thần đoàn kết. Cùng đồng đội vượt qua tất cả thử thách rút ra những bài học sâu sắc để Cảm nhận hạnh phúc mà cuộc sống đem lại, và Biết ơn những người đồng đội đã luôn gắn bó sát cánh cùng chúng ta!…