CLONE LEAER AND BOSS K02

Khóa học với mục đích “KIẾN TẠO THỦ LĨNH K02”. Những thành viên xuất sắc nhất của Hyeon Lab. Có thể họ chưa thật sự giỏi, chưa có kỹ năng, kiến thức nhưng có sự KHÁT KHAO – MỤC TIÊU RÕ RÀNG – DÁM TRẢ GIÁ – TIN 100% trọn vẹn cho Hyeon Lab để cùng phát triển thịnh vượng. 

Những nhân tố mới, Học viện đào tạo Hyeon lab: Chủ tịch. Phạm Thị Thu Huyền đồng thời cũng mang đến làn gió đào tạo hoàn toàn mới và thật sự chất.